Geler Mark law office
שד' ירושלים 18,קומה 1 משרד 104A מגדלי , K-TOWER
אשדוד
טל:   08-6336636
פקס: 08-6336637
משרד עורכי-דין GMKD

נדל"ן

משרד GMKD מתמחה בכל היבטי המשפט בתחום הנדל"ן והמקרקעין, לרבות תמ"א 38, דיני מס שבח, היטל השבחה, דיני התכנון והבנייה וכל היבט משפטי ומיסויי אחר אשר חיוני להצלחת פרויקטים בתחום המקרקעין

הייעוץ כולל קשת רחבה של שירותים משפטיים החל מניסוח חוזים ומסמכים; ליווי בכל היבט פיננסי הקשור לפרויקטים; ניהול מו"מ מטעם לקוחותינו עם גופים שונים הקשורים להצלחת העסקה ועד טיפול בעסקאות מורכבות.

הליווי כולל ייצוג מלא של הלקוחות והידברות בשמם עם בעלי קרקעות ונכסים, קבלנים, יזמים, גורמים מנהלתיים וכל גוף או אדם אחר כנדרש להצלחת העסקה.

המשרד מעורב בפרויקטים מטעם לקוחותיו ובכל שלבי הייעוץ המשפטי החל מרכישת זכויות, הליכי תכנון ורישוי, חוזים עם הקבלן המבצע ונותני השירותים לפרויקט לרבות ניהול, אחזקה, השכרה וגביה בפרויקטים מניבים.