Geler Mark law office
שד' ירושלים 18,קומה 1 משרד 104A מגדלי , K-TOWER
אשדוד
טל:   08-6336636
פקס: 08-6336637
משרד עורכי-דין GMKD

העברה ללא תמורה: בואו נבין מה זה אומר ומה המס שנשלם

העברה ללא תמורה: בואו נבין מה זה אומר ומה המס שנשלם

העברה ללא תמורה כשמה כן היא, ללא תמורה, עם זאת יתכנו מקרים בהם העברה ללא תמורה תישא עימה עלויות שונות. אחת מהן, והמרכזית שבהן היא מיסי המקרקעין שבמקרים מסויימים שיפורטו להלן נדרש לשלם או לחילופין נוכל להימנע מהם ע"י פטורים המצויים בחוק.


כיצד נקבל את ההטבה?

קיימים מספר דרכים ניתן להעביר ללא תמורה בפטור מלא או חלקי, אך החוק מגביל זאת רק לקרובי משפחה.
כאשר אנו מעבירים דירת מגורים במתנה לקרוב משפחתינו, קיימות הקלות מס שונות כגון מס רכישה חלקי ופטור מלא ממס שבח.
ברוב המקרים רוצים להעביר ללא תמורה נכסים בין קרובי משפחה, כגון העברה מסבים לנכדים, מהורים לילדים, בין בני זוג או בין אחים.
אחרים אף מנצלים את העניין לקבלת הטבות מס אשר קיימות מכוח חוקי מיסוי מקרקעין בכדי לבצע תכנוני מס לגטימים ולהפחית בתשלומי המיסים.


אז מי זכאי בעצם להטבות מס בהעברה ללא תמורה?

החוק מפרט את התנאי ומסביר מי זכאי לאותם פטורים ו/או הקלות מס.
התנאי הוא שמעביר הנכס לקרוב משפחה עפ"י הגדרת החוק לא מקבל כל תמורה שהיא בכסף או בשווה כסף. במצב כזה ניתן לקבל פטור חלקי או מלא מתשלומי המס בהתאם לנסיבות.
יש לזכור כי קרוב המשפחה שיקבל את המתנה המועברת יחויב בתשלום מס הרכישה בשיעור מופחת בגובה שליש מס רכישה במקרה של רכישת נכס אחר (אם הוא מחזיק בנכס נוסף ).
יש לציין כי מדובר בהטבת מס משמעותית ביותר שיכולה להתבטא בכספים רבים, ומשכך קיים חשש שאנשים כאלה או אחרים ינסו לנצל את הוראות החוק בכדי לזכות בהקלות שאינן מגיעות להם.
בכדי למנוע מצבים אלה קובע החוק תנאים מסויימים ותקופות צינון בכדי למכור את הדירה לאחר שבוציה העברה ללא תמורה, ובמקרה ולא עומדים בהם חלות סנקציות כגון חישוב רטרואקטיבי של מס לתשלום וחיוב במס.
כדוגמא: דירות מגורים עד שנת 2013 מחוייבות בתקופות צינון קצרות יותר יחסית והכל תלוי כמובן בקשר המשפחתי בין נותני המתנה ובתקופת הזמן בה פיסית התגורר מקבל המתנה בדירה (3 שנים לכל הפחות) . אך הדוגמא המובהקת יותר היא דירה שהתקבלה במתנה משנת 2014 ואילך המחוייבת בתקופת צינון של ארבע שנים לכל הפחות עד למכירת הדירה.
ניתן להעביר את הנכס גם למי שטרם מלאו לו 18 אך תקופת הצינון תחל רק בהגיעו לגיל 18.
כמו כן ישנם פטורים שונים בהתאם לסיווג המשפחתי:
כאשר מדובר בהעברה בין בני זוג הגרים יחדיו בדירה, הם יהיו זכאים לפטור מלא ממס, אך אם מקבל\ת המתנה אינו גר\ה בדירה אזי ישלם שליש מס רכישה כמפורט לעיל. הדבר כולל בתוכו אף ידועים בציבור ובני זוג לשעבר.
כאשר מדובר בהעברה בין אחים ניתן לזכות בהטבה אך ורק כאשר זו התקבלה במתנה ו\או בירושה מההורים ו\או הסבים.


..