Geler Mark law office
שד' ירושלים 18,קומה 1 משרד 104A מגדלי , K-TOWER
אשדוד
טל:   08-6336636
פקס: 08-6336637
משרד עורכי-דין GMKD

רישום בית משותף: עד כמה זה חשוב?

רישום בית משותף: עד כמה זה חשוב?

ראשית דבר יש להגדיר מהם המבנים המתאימים לרישום כבית משותף: מבנה או בניין המכיל בתוכו לכל הפחות 2 דירות ומעלה, זאת עפ"י הגדרת חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ולכן יש לרשום אותו בפנקס הבתים המשותפים בכדי לחלק את שטחו של המבנה עצמו לתתי חלקות (דירות נפרדות) ובזאת נגדיר את חלקו היחסי של כל דירה בשטח המשותף. בנוסף בצורה זו אנו יכולים להגדיר במדויק למי שיכות זכויות הבניה ו/או לאיזו דירה קיימות הצמדות למינהן כגון הגגות, מחסנים, חניות וכו'.

כאשר אנו מתגוררים בבניין משותף שבו מספר דיירים החולקים מלבד הדירות, שטח מגורים משותף כגון חדרי מדרגות, חצרות ולובי כניסה אשר לא מוגדרים באופן ברור יכולים ליגרום לסכסוכים וחיכוכים בין השכנים.

הדבר ניתן לפתרון באמצעות רישום המבנה כבית משותף המסדיר את הזכויות והשטחים של כל אחד מבעלי הזכויות ובכך לגלם את היתרון המהותי ביותר של רישום הבית כבית משותף.

נכון להיום חלק ניכר מהמבנים במדינת ישראל למרות שעומדים בקרטיריונים, אינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים, כל אחד מסיבותיו שלו כדוגמא בתים חדשים שעוד לא נרשמו, קבלנים שפשטו רגל ועוד סיבות אחרות.

אולם לרישום הבית המשותף חשיבות רבה ואף יש דגש על הנושא בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 שאומר שיש לנהל בית משותף גם אם לא נרשם ככזה פורמאלית.

יתרה על זאת, עצם העובדה שדיירי הבית צריכים לחלוק בינהם את הרכוש המשותף, עלולה ליצור סכסוכים רבים ומצב של אי ודאות בנושאים רבים הנתונים כעת לפרשנות תכליתית בנוגע לרכוש המשותף. עצם הרישום מקנה ביטחון ומסדירה באופן ברור וחד משמעי את זכויות הדיירים בנכס ואת כלל מערכת היחסים בינהם.

 

אז מה הם היתרונות בסופו של דבר?

הליך רישום הבית כבית משותף נותן תוקף משפטי לכלל הזכויות של בעלי הנכס, הוא מגדיר מהי החניה שלו בבניין, היכן היא נמצאת וגודלה, כך גם לגבי המחסן ואפילו המרפסת. לא מעט פעמים אנשים רכשו דירות כאשר בקומת הגג המרפסת שלהם היתה בגודל X ולאחר רישום הבית כמשותף התברר כי חלק מהמרפסת הוא בכלל שטח ציבורי. הליך הרישום נותן תוקף משפטי לכלל ההצמדות ומגדירם במדויק כך שלא נשאר ספקות.

כמו כן בתים שאינם רשומים כבית משותף בפנקסי לשכת רישום המקרקעין, לעיתים קרובות נתקלים בקשיים הן במכירה ו\או קניה והן בקבלת מימון בנקאי מסוג משכנתא לטובת הדירה.

 

יש לזכור:

גם אם בוצעו שיפוצים בנכס ו\או התווספו תוספות לנכס, יש צורך מהותי לרוב לעדכן זאת באמצעות תיקון צו הרישום על הבית המשותף.