Geler Mark law office
שד' ירושלים 18,קומה 1 משרד 104A מגדלי , K-TOWER
אשדוד
טל:   08-6336636
פקס: 08-6336637
משרד עורכי-דין GMKD

נפגעת במהלך עבודתך

נפגעת במהלך עבודתך?

אתה לא לבד!!!

הטיפול בתאונות עבודה יתחלק בדרך כלל לשני סוגי הליכים:

1. הליכים לקביעת דרגת נכות מול המוסד לביטוח לאומי

2. הליכים משפטיים מול הגורם הרלוונטי שאחראי על הפציעה בכל הנוגע לתאונת העבודה.

במידה ונקבעה לנפגע עבודה נכות כתוצאה מהפגיעה יהיה זכאי למענק או לקצבה בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית שיופיע בפניה, לא לפני שיכיר המוסד לביטוח לאומי בפגיעה כ-"פגיעה בעבודה".

ברוב המקרים, עד חלוף שנה ממועד התאונה תקבע הוועדה לנפגע נכות זמנית, כאשר בשלב מאוחר יותר תקבע לו נכות צמיתה. הפיצוי שייקבע יהיה בהתאם לנכות הרפואית שתקבע ע"י הוועדה.

במקרים רבים, נפגע עבודה יוכל לתבוע גם את מעסיקו על פי פוליסת ביטוח חבות מעבידים. במקרה זה, בניגוד לתביעה מול המוסד לביטוח לאומי, הזכות לקבל פיצוי מחברת הביטוח של המעביד מותנית בכך שהמעביד הוא האשם בתאונה. המטרה אם כן, היא לבסס את שאלת האחריות של המעביד באמצעים שונים.

בין הדוגמאות השכיחות ביותר לתביעות פיצויים במקרים של תאונות עבודה, ניתן למנות מקרים בהם לא הייתה למשל הקפדה על נהלי עבודה ובטיחות, שימוש בחומרים מסוכנים, תפעול מכונות מסוכנות ללא אמצעי בטיחות ראויים ושימוש בציוד לא תקין.